لباس مجلسی سنگدوزی

لباس مجلسی سنگدوزی

نمایش 1 تا 30 محصول از 31 محصول

صفحه
per page
Set Descending Direction
 1. 1621e1468لباس مجلسی دودامنه دکلته

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند دودامنه دکلته از جنس ساتن امریکایی از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 2. لباس مجلسی کوتاه سنگدوزی شده c1717

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی کوتاه از برند ترانی از جنس تور سنگدوزی

  علاقه مندی ها

 3. لبا س مجلسی بلند ترانی کوتور 1621gl1886

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند استین حلقه از برند ترانی از جنس تور و سسنگ دوزی

  علاقه مندی ها

 4. w1538لباس مجلسی بلند استین کوتاه

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند استین کوتاه از جنس تورو ملیله دوزی و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 5. 1812p5379لباس مجلسی بلند استین حلقه

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند استین حلقه از جنس حریر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 6. 1812m6650لباس استین بلند

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس استین بلند از جنس حریر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 7. 1811m6568لباس مجلسی استین بلند

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین بلند از جنس کرپ و پر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 8. 1811m6561لباس مجلسی استین بلند

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین بلند مدل دنباله حریر از جنس کرپ امریکایی و سنگدوزی و توری از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 9. 1811gl6454لباس مجلسی استین حلقه

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین حلقه از جنس پر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 10. 1811gl6425لباس مجلسی بلند توری و سنگدوزی شده

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند بندی از جنس تور و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 11. 1712p2749لباس مجلسی استین حلقه

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند استین حلقه از جنس حریر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 12. 1712p2647لباس مجلسی مدل ماهی

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی بلند استین حلقه مدل ماهی از جنس تور و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 13. 1712p2635لباس مجلسی استین کوتاه مدل ماهی

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین کوتاه مدل ماهی از جنس تور و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 14. 1711m3403لباس مجلسی استین بلند مدل ماهی

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین بلند مدل ماهی سنگدوزی شده

  علاقه مندی ها

 15. 1711m3401لباس مجلسی استین بلند حریرو سنگدوزی شده

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین بلند فون از جنس حریر و سنگدوزی شده از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 16. 1711gl3552لباس مجلسی استین حلقه مدل ماهی

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین حلقه مدل ماهی از جنس تور و سنگدوزی از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 17. لباس مجلسی کوتاه از برند ترانی کوتور 1711P2125

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 18. 1611p1238لباس مجلسی پفی استین حلقه

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  نوع لباس مجلسی : پفی ، آستین حلقه ای

  جنس : تور و سنگدوزی شده

  برند : ترانی

  علاقه مندی ها

 19. 1611M0635لباس مجلسی استین بلند ترانی کوتور

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  لباس مجلسی استین بلند مدل ماهی از جنس کرپ و سنگدوزی از برند ترانی

  علاقه مندی ها

 20. 1521GL0767لباس مجلسی بلند پر ترانی کوتور

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  نوع لباس مجلسی : آستین حلقه ای

  جنس : تور و پر

  برند : ترانی

  علاقه مندی ها

 21. 151GL0323 لباس مجلسی بلند دکلته ترانی کوتور

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  نوع لباس مجلسی : بلند ، دکلته

  جنس : تور و سنگدوزی شده

  برند : ترانی

  علاقه مندی ها

 22. لباس مجلسی استین حلقه مدل ابشاری 5029

  999,000 تومان
  999,000 تومان

  مدل لباس مجلسی : آستین حلقه ای

  مدل دامن : مدل آبشاری

  جنس : تافته و سنگدوزی

  برند : زورانی

  علاقه مندی ها

 23. لباس مجلسی کوتاه ترانی کوتور 1621H1029

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 24. لباس مجلسی کوتاه آستین بلند برند ترانی کوتور1611C0023

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 25. لباس مجلسی کوتاه از برند ترانی کوتور 1811C6019

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 26. لباس مجلسی کوتاه کریستال دوزی ترانی کوتور 1611C0045

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 27. لباس مجلسی کوتاه مروارید دوزی برند ترانی کوتور1811C6021X

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 28. لباس مجلسی کوتاه آستین دار ترانی کوتور1811C6014

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

 29. لباس مجلسی کوتاه زورانی 3948S

  999,000 تومان
  999,000 تومان

  علاقه مندی ها

 30. لباس مجلسی کوتاه ترانی کوتور 1621C1261

  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲
  تماس بگیرید ۸۸۸۸۲۰۱۲

  علاقه مندی ها

نمایش 1 تا 30 محصول از 31 محصول

صفحه
per page
Set Descending Direction

اگر به دنبال لباس های مجلسی خاصی هستید و می خواهید ظاهری بسیار مناسب  و درخور مجلس تان را تجربه نمایید ازانواع  لباس مجلسی سنگدوزی شده استفاده نمایید.

لباس مجلسی سنگدوزی شده مناسب استفاده در مراسم رسمی است ، به همراه این لباس رسمی پر طرفدار ، ظاهری منحصر به فرد و شیک را به اندام تان هدیه دهید.

لباس مجلسی سنگدوزی شده می تواند لباس نامزدی ، لباس دکلته ، لباس مادر عروس و یا به عنوان لباس های مجلسی رسمی  دیگر مورد استفاده قرار گیرند.

معمولا  زیبایی  ودرخشش این نوع لباس های مجلسی به گونه ای است که در نگاه اول نظر هر بیننده ای را به خود جلب خواهد کرد ، این لباس های پر زرق  وبرق دار را به همراه کفش های پاشنه بلند تک رنگ ساده استفاده نمایید.

لباس مجلسی سنگدوزی شده یا به وسیله دست بر روی آن ها کار شده است و یا دارای پارچه سنگدوزی شده هستند که در هر دو صورت با ارزش و دارای جلوه خاصی می باشند.

بهتر است به همراه استفاده از لباس مجلسی سنگدوزی شده از جواهرات ساده تری استفاده نمایید که تکمیل کننده این لباس رسمی بی نظیر شما باشد.

بانوان محترم می توانند بر حسب سلیقه خود و نوع اندام شان ، بهترین و مناسب ترین لباس مجلسی های سنگ دوزی شده  را از فروشگاه لباس مجلسی ایزورانی انتخاب و خریداری نمایند.

فروشگاه ایزورانی فروشگاهی تخصصی در زمینه  فروش انواع لباس های مجلسی است که به علت تنوع فراوان محصولاتش ، منبعی بسیار انحصاری برای انتخاب لباس های مجلسی ست.

شما بانوان محترم می توانید لباس مجلسی سنگدوزی شده را به همراه دیگر لباس های مجلسی از قبیل : لباس نامزدی ، لباس مادر عروس ، لباس ساقدوش ، لباس سرهمی و کت و دامن و ... را از میان برندهای مختلف که تماما توسط  طراحان مد و لباس و به روز طراحی و دوخته شده است مانند : سعید کبیسی ، ترانی کوتور و زورانی انتخاب و استفاده نمایید.

اولین نفر باشید